Η ακόλουθη φόρμα «ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Β» συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά από  ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  για την υποστήριξη μαθητών/τριών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Κιλκίς. 

Απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων με τον αστερίσκο.

Για την υποβολή/αποστολή χρησιμοποιείται το Submit.