Η ακόλουθη φόρμα «ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α» συμπληρώνεται και υποβάλλεται από ΜΕΛΗ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ που ανήκουν στις σχολικές μονάδες  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του νομού Κιλκίς.

Απαιτείται η συμπλήρωση όλων των στοιχείων με τον αστερίσκο.

Για την υποβολή/αποστολή χρησιμοποιείται το Submit.